1. Administracja obiektu czynna jest w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. W przypadku potrzeby skontaktowania się z administracją/ obsługą obiektu poza godzinami i w weekendy, Goście proszeni są o kontakt telefoniczny pod numer 502 115 959 (administracja), 515 568 758 (obsługa).
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godz. 10:00.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.
 4. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania pracownikowi administracji ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz uiszczenia opłaty z góry za nocleg/ pobyt. Ceny, opłaty i zasady rezerwacji są dostępne na stronie www.bankowahouse.pl oraz w administracji.
 5. Bankowa House (BH) zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa:
 • który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu;
 • który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. W miejscach ogólnodostępnych (hol, korytarz, świetlica, jadalnia, kuchnia, WC z korytarza, parking) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 3. Na terenie całego obiektu jest zakaz spożywania środków psychoaktywnych.
 4. Za złamanie regulaminu w punktach: 6,7 i 8 grozi wydalenie z obiektu.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób niezarejestrowanych.
 6. Goście obiektu nie mogą przyjmować osób trzecich na terenie obiektu, chyba że zostało to wcześniej ustalone z administracją/ obsługą obiektu. Osoba taka podlega rejestracji na podstawie okazania pracownikowi administracji ważnego dokumentu tożsamości.
 7. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 8. Obowiązkiem Gościa jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w części wspólnej obiektu. Goście proszeni są o segregację odpadów.
 9. Każde łóżko w pokojach wieloosobowych przeznaczone jest wyłącznie do jednej osoby.
 10. Goście proszeni są o przechowywanie odzieży wierzchniej i butów w pokojach, w przypadku odzieży roboczej i butów roboczych w przechowalni. Zakaz przechowywania butów i odzieży wierzchniej w korytarzu.
 11. BH zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych, takich jak: agresja w stosunku do pracowników obiektu lub innych Gości, zażywanie środków psychoaktywnych, zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna, na ulice lub otoczenie obiektu.
 12. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową. Koszt za nieuzasadnioną interwencję straży pożarnej to 2000 zł.
 13. Osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo, zostanie niezwłocznie wyproszona z obiektu bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.
 14. W przypadku uszkodzenia wyposażenia obiektu, koszty naprawy ponoszą odpowiedzialni za zniszczenia Goście.
 15. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom obiektu.
 16. BH nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pokojach i części wspólnej.
 17. Rzeczy pozostawione przez Gości przechowywane są przez okres 30 dni, po upływie którego zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych lub zutylizowane.
 18. Przed opuszczeniem obiektu, Goście są proszeni o pozostawienie kluczy w administracji bądź obsłudze hotelowej.
 19. Z chwilą zarejestrowania Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.